صفحه شخصی حسام ملکی

geography,geomorphology

در مجالی که برایم باقیست 
باز همراه شما مدرسه ای می سازیم
که در آن همواره اول صبح 
به زبانی ساده 
مهر تدریس کنند،
و بگویند خدا
خالق زیبایی
و سراینده عشق
آفریننده ماست.
مهربانیست که ما را به نکویی
دانایی
زیبایی
و به خود می خواند
جنتی دارد نزدیک، زیبا و بزرگ
دوزخی دارد- به گمانم
کوچک و بعید
در پی سودا ئیست
که ببخشد ما را
و بفهماندمان،
ترس ما بیرون از دایره رحمت اوست

[ پنجشنبه هفدهم دی ۱۳۹۴ ] [ ] [ حسام ملکی ]

[ ]

ایجاد منطقه آزاد تجاری-صنعتی مریوان فرصتی بی نظیر برای ایجاد رشد و رونق اقتصادی و دمیدن جانی تازه در کالبد اقتصادمنطقه است. شهر مرزی مریوان بدونه شک از ظرفیت های زیادی برای توسعه صادرات و واردات در غرب کشور برخوردارند. کمتر نقطه ایی را در مرزهای غربی کشور می توان یافت که به اندازه این شهر فرصت رشد مبادلات تجاری را در اختیار داشته باشند. عدم توجه به این ظرفیت در طی سالها و دهه های گذشته باعث شده تا بازار تجارت غیر رسمی به تنها راه معیشت ساکنین این شهرها تبدیل شود و در این راه جدای از ضررهای هنگفت اقتصادی به اقتصاد ملی، جان های زیادی در کش و قوس های تجارت غیر رسمی "کولبری" از دست برود. این شیوه معیشت که به جرأت می توان گفت یکی از دردآورترین روشهای کسب درآمد و امرار معاش است تنها راه کسب روزی برای بسیاری از ساکنین این شهر های مرزی است.این شیوه امرار معاش (کولبری)به راستی دل هر انسانی را به درد می آوررد. رونق این فعالیت می توان گفت حاصل بی تدبیری در زمینه استفاده ازپتانسیل ها و  فرصت های بالقوه مرزی در این شهر بوده است.امروزه احداث منطقه آزاد تجاری-صنعتی در منطقه می تواند جدای ازاینکه فرصت های گسترده ای در اختیار توسعه اجتماعی و اقتصادی منطقه و حوزه های پیرامونی قرار دهد اثر آن را هم درشیوه کسب درآمد، به طریق کولبری و ایجاد بازار کار و اشتغال برای این دسته از شهروندان خواهد داشت که منابعی برای کسب روزی ندارند. اگرچه تصویب منطقه آزاد تجاری مایه خرسندی و فرصتی بی نظیر برای رسیدن به افق های بهتری از توسعه است.                                             

استان کردستان دارای نزدیک به 220 کیلومتر مرز مشترک با کشور عراق است. از کل نوار مرزی بین المللی استان؛  43 درصد در حوزه شهرستان مریوان،36 درصد نوار مرزی به شهر بانه ومابق آن در شهرستانهای سقز و سروآباد قرار دارد.لذا جادارد با توجه به اینکه بیشترین مرز بین الملی استان در مریوان قرار دارد واز لحاظ استراتژیکی وموقعیت ارتباطی دارای بیشترین ظرفیت نسبت به شهرستانهای همجوار می باشد و از منظر فرصت های سرمایه گذاری و نقش پذیری مریوان می تواند نقش گردشگری، تجارت و بازرگانی  را داشته باشد.                                       

 

یک مسأله مهم را نباید فراموش نمود و این مهم این است که کلیه محدوده تحت پوشش این طرح حدود 290 هزار نفر است و کلیه امور مربوط به پیشبرد این اهداف مستلزم گسترش زیر ساخت های مربوط به حمل ونقل زمینی و هوایی،ایجاد فرودگاه و همچنین زیر ساخت های گردشگری و... می باشد. در این راستا نباید منافع زودگذر فدای منافع دراز مدت شود،اگر کمک و همفکری در اجرای این طرحها وجود نداشته باشد ،مسائل مهم زیست محیطی منطقه مورد توجه قرارنگیرد وبه دریاچه زیبای زریبار که حیات و ممات شهر مریوان به آن وابسته است بی توجهی شود پیامدهای ناگوار زیست محیطی را در پی خواهد داشت که بعدا" با هیچ هزینه ایی قابل جبران نخواهد بود. مریوان با زریبارشو باطبیعت بسیار زیبایش و همچنین پتانسیل های ژئوتوریسمی کم نظیرآن یک خرد جمعی را می طلبد تا این موهبت خدادادی برای آیندگان حفظ شود.                                                                                                                                                              

زریبارم حالش خوش است و بیماری آن مزمن است و این طبیعت یک اکوسیستم است زریبار نیاز به نجات بخشی ندارد نیاز به کار گروه مدیریت زیست بومی دارد. اگر مشکلی هم وجود دارد  مربوط به احداث سد خاکی در قسمت جنوبی دریاچه، ورود رسوبات و شن های جاری و فضولات حیوانی و انسانی به دریاچه از طریق بند انحرافی قزلچه سو، ورود فاضلاب های انسانی و مواد زائد جامد روستاهای حاشیه و تخریب جنگل های اطراف دریاچه و حفر چاه های متعدد و بهره برداری بیش از اندازه،استفاده از سم و کود در زمین های حاشیه دریاچه، فعالیت های غیر اصولی تفریحی و ماهیگیری، شکار بی رویه، قایقرانی،نبود شناخت کافی و درک روشن از مسائل زیست محیطی در میان اقشار مختلف جامعه و شکار غیر مجاز پرندگان و پستانداران و...که همه و همه به عملکرد عوامل انسانی بر می گردد پس،                                                                                

هر قدم کوچک ما، وقتی با هم جمع شود ، اقدامی بسیار عظیم خواهد شد، فردا دیر است ...


برچسب‌ها: منطقه آزاد تجاری و صنعتی مریوان, زریبار, مریوان, مسائل زیست محیطی

[ دوشنبه یازدهم آبان ۱۳۹۴ ] [ ] [ حسام ملکی ]

[ ]

 بخش بيشتر استان كردستان در پايانه شمال باختري قلمروي ساختاري ـ رسوبي سنندج ـ سيرجان قرار دارد. با وجود اين بخش كوچكي از جنوب باختري استان متعلق به پهنه زاگرس و نيمه شمال خاوري آن بصورت ساختارهاي فروافتاده متعلق به حاشيه جنوب باختري ايران مركزي است به همين روساختار زمين‌شناسي استان تا اندازه‌اي متنوع مي‌باشد. بخش متعلق به حوضه زاگرس عمدتاً شامل رديف‌هاي راديولاريتي ارغواني رنگ و صخره‌هاي بلند سنگ آهكهاي بيستون است كه تغيیرات سني آنها از ترياس تا كرتاسه پسين است. پهنه سنندج ـ سيرجان بخش بيشتر استان را زيرپوشش دارد. اين حوضه (سنندج ـ سيرجان) از نوع كافت‌هاي ميان ورق‌ها است كه به لحاظ داشتن حجم‌هاي درخور توجه سنگهاي ماگمائي و پيشرفت و توسعه فرآيندهاي دگرگوني پوياترين پهنه‌هاي زمين ساختي ايران است. واحدهاي تكتونیکی واستراتيگرافيك اين زون ( سنندج ـ سيرجان) از نوع نهششته‌هاي پلاتفرمي انباشته بر لبه پلاتفرمهاي ناپايدار است به همين رو توالي هاي پالئوزوئيك ان از نوع رسوبهاي آشفته ولي انباشته شده در ميان گودالها است. سنگهاي مزوزوئيك عموماً از نوع رخساره‌هاي فليشي همراه با ولكانيك‌‌اند كه پس از تجمع در گودالهاي پويايي مزوزوئيك در اثر رويدادهاي تكتونيكي آغاز سنوزوئيك بطور پيشرفته دگرگون شده و توده‌هاي نفوذي متعدد به درون آنها تزريق شده است. سنگهاي ترسير گسترش محدود دارند و به نظر مي رسد كه بخش سنندج ـ سيرجان استان در زمان ترسير از آب بيرون بوده است. همانند ساير نواحي ، ساختار بخش سنندج ـ سيرجان استان كردستان از نوع راندگيهاي هم آغوشي است كه عموماً در اثر جابجايي و راندگي ورقها بر روي يكديگر موجب افزايش ضخامت پوسته به ميزان 10 تا 15 كيلومتر شده است. حاشيه خاوري استان كردستان ويژگي زمينهاي فروافتاده دارد. اگرچه در هسته تاقديس‌ها رخنمونهايي از سنگهاي مزوزوئيك برونزد دارند ولي بخش مورد نظر عموماً با تواليهاي كم چين خورده اليگوسن ـ ميوسن (سازند قم) و يا نهشته‌هاي مارني ـ سيلتي و تقريباً افقي پليوسن پوشيده شده است. سرتخت‌هاي بازالتي از چشم اندازهاي زيباي بخش خاوري استان است كه ممكن است در امتداد گسل‌هاي عميق طولي به سطح زمين رسيده باشند.

                                                                                         حسام ملکی 1394/7/23

[ پنجشنبه بیست و سوم مهر ۱۳۹۴ ] [ ] [ حسام ملکی ]

[ ]

واحد لیتولوژی(سنگ شناسی)مریوان قدیمی ترین سنگ های حاشیه دشت مریوان شامل سری دگرگون شده پالئوزئیک است که منشأ آذرین دارد و در جنوب غربی راندگی زاگرس قرار گرفته اند. کمربند فیلیش از سنته در حوالی شهرستان سقز تا جنوب مریوان گسترش دارد و شامل تناوبی از شیل سیلتی خاکستری و سبز همراه با با باندهای شیلی چرت دار و باندهای نازک کوارتزیت و لایه های سنگ آهک گرهک دار دیده می شود .به صورت محلی سنگ آهک قرمز تا سبز نیز دیده می شود .به سمت مریوان یک دگرگونی ناحیه ایی که ابتدای مراحل آغازی خود را طی می کند قابل تشخیص است . یک زون جالب توجه از سنگ های آهکی دارای باندهای سفید مرمری نیز در 12 کیلومتری شرق مریوان دیده می شود .مرمر به صورت عدسی درشیل های فلیشی نیز وجود دارد شیست های آهکی در باشماق در نزدیکی مرز عراق برونزد یافته اند این شیست ها در امتداد کناره شمالی دریاچه زریوار دارای گستردگی بیشتری هستند. قدیمی ترین نهشته های منطقه مربوط به کرتاسه فوقانی می باشد که به صورت نوار باریکی با امتداد شمال غرب- جنوب شرق مریوان ،یعنی از حوالی روستای نگل تانزدیکی مرز عراق ادامه یافته است . گنیس :این واحد با اینکه سن دقیق آن مشخص نمی باشد به نظر می رسد مربوط به کرتاسه میانی باشد و جزءقدیمی ترین واحد لیتولوژیکی منطقه محسوب می شود .این واحد توسط بافت جهت دار مشخص می شود در این سنگ کانی های تیره به صورت باند های موازی یا تقریبا موازی در میان کانی های دانه ایی و روشن یعنی کوارتز و فلدسپات قرار گرفته اند .به علت چین خوردگی های وسیع در کل منطقه زاگرس باعث خورد شدن و درزه دار شدن سنگ ها شده است و سنگ را مستعد هوازدگی نموده که آثار به صورت واریزه در طول دامنه های این رخنمون سنگی دیده می شود .ضخامت واحد گنیس به صورت تخریبی 100متر می باشد که در بخش غربی دریاچه زریوار دیده می شود . واحد فلیت:این واحد قسمت اعظم منطقه را به خود اختصاص داده است و در کل منطقه جزءواحدهای لیتولوژیکی بادرجه دگرگونی است که درجه حرارت وفشار نسبتا کم را تحمل نموده است فلیت ها در تمامی منطقه یک جنس ثابت نبوده بلکه از میان لایه های ازجنس شیل سیلسی،باندهای نازک کوارتزیت و لایه های سنگ آهک ورقه ایی این لایه را به صورت تناوبی همراهی می نماید شکستگی های وسیع در مرز بین این میان لایه ها به وقوع پیوسته که منجر به ایجاد واریزه در دامنه ها گشته است(نمونه فلیت های مدادی دامنه شمالی قله ایمام) شکل2. واحد آهک متبلور(مرمری نما ):این واحد از لحاظ زمانی به کرتاسه فوقانی تا پالئوسن نسبت داده شده است و در بخش های از منطقه غربی کردستان به صورت لنزهای در مناطق مرتفع و خط الراس ها رخنمون یافته است و شامل آهک متبلور مرمری نما که در بخش های با رخداد های حرارتی ائوسن تحت تاثیر قرار گرفته اند این واحد در شرق دریاچه گسترش دارد .سطح خشن رنگ زرد نخودی سختی و تبلور در آن از جمله خصوصیات بارز این واحد به حساب می آیدو حداکثر ستبرای آن 100متر است شکل3. این واحد به دلیل مقاومت فیزیکی نسبتاً بالا و به تبع آن داشتن سیمای توپوگرافی مرتفع و ایجاد پرتگاهها و ایجاد شکستگی ها ،دارای قابلیت انحلال می باشد .این واحد از لحاظ مقاومت از کیفیت بالایی برخوردار است برهمین اساس توسط بومیان منطقه به صورت معادن محلی جهت فعالیت های عمرانی مورد بهره برداری قرار گرفته است.

[ جمعه دوم مرداد ۱۳۹۴ ] [ ] [ حسام ملکی ]

[ ]

 هرگز نباید شرایط محیطی را سرزنش کرد

آنها از پنجره به بیرون نگاه می کنند تا کسی جز خودشان را پیدا کنند و مسئولیت ناکامی را به گردن او بیاویزند، اما وقتی در کاری موفق می شوند جلو آینه می ایستند و موفقیت را یکسره به خود می بندند.

انسانها عموماً تمایل دارند مشکلات خود یا سیستم مورد مطالعه را به محیط نسبت دهند . به عنوان مثال در یک شرکت تولیدی واحد فروش ، واحد تولید را مقصر می داند : محصول تولیدی آنها کیفیت لازم را ندارد و الا ما فروش زیادی داشتیم . بخش تولید ، بخش مهندسی را مقصر می داند : آنها دست به آچار نیستند و طراحی های آنها ایراد دارد . بخش مهندسی از بازاریابی گله می کند : آنها مرتباً مشخصات محصول را تغییر می دهند ...                                                                            

در سطح شرکت ها ، دشمن ممکن است رقبا ، قانون کار ، قوانین دولتی و یا حتی مشتریانی باشند که اقدام به خرید محصولات رقبا می کنند ! این نوع نگرش موجب می شود هیچ گاه نتوانیم اقدام به حل مسائل نماییم .


راسل ایکاف مانع فوق را تحت عنوانRationality  توضیح می دهد: معمولاً وقتی رفتار کسی مورد انتظار ما نیست و نمی توانیم آنرا تشریح کنیم ، او را Irrational (نامعقول ، غیر منطقی) می نامیم . وقتی فرض می کنیم کسی یا دیگران غیر منطقی هستند ، نمی توانیم مسئله را حل کنیم .ادامه مطلب

[ جمعه یازدهم بهمن ۱۳۹۲ ] [ ] [ حسام ملکی ]

[ ]

گسل های زاگرس

Zagros Faults


راندگى اصلى زاگرس Main Zagros thrust: راندگى اصلى زاگرس از شمال بندرعباس تا ناحية مريوان، در طول 1500 کيلومتر امتداد دارد. در ناحية مريوان اين گسل وارد خاک عراق مي‎شود و بار ديگر به ناحية سردشت مى‌رسد و از سردشت وارد خاک ترکيه مى‌شود. نخستين بار ريچـاردسون و ليس  از آن به عنـوان زون راندگـى نام بردند. گانسر (1960) آن را خط راندگى اصلىMain thrust line  ناميده است.اين مسير گسلى در اواخر پرکامبرين و در اثر کوهزايى کاتانگايى شکل گرفته و از آن به بعد در شکل‎گيرى حوضة زاگرس و در تغييرات ساختارى و رخساره‌اى طرفين خود مؤثر و کنترل کننده بوده است.گسل زاگرس اثر چشم‎گيرى در لرزه‎خيزى ايران دارد و در حال حاضر، به ويژه بخش شمال باخترى آن و يا گسل‌هاى منطبق بر اين زون شکستگى، فعاليت جوان داشته و لرزه‌خيزى تاريخى و ثبت شده دارنــد.ادامه مطلب

[ پنجشنبه پنجم دی ۱۳۹۲ ] [ ] [ حسام ملکی ]

[ ]

هروقت زندگی برایت سخت  شد بدان که دریای آرام ناخدای لایق نمی سازد

همیشه مانند توپ پلاستیکی باشید که هرچه محکم به زمین کوبیده شود بالاتر می رود

اگر کسی دوباره از روی سنگی بلغزد شایسته است هر دو پایش بشکند

هنگامی که یکی از در شادی بسته می شود در دیگری باز می شود  ولی ما آنچنان به در بسته خیره می مانیم که در گشوده شده را نمی بینیم

هر کس معمار سرنوشت خویش است

تجربه معلم بی رحمی است که اول امتحان می گیرد بعد درس می دهد

یک دوست خوب به هزاران قوم وخویش می ارزد

برای شنا کردن به سمت مخالف رودخانه جرات قدرت لازم است وگرنه ماهی مرده ام در سمت جریان رودخانه می تواند حرکت کند

امروز دزدان در ادارات هستند نه در گردنه ها

پیروزی آن نیست که هرگز زمین نخوری.پیروزی آن است که پس از هر زمین خوردنی بلند شوی

نیکی که از حد گذرد نادان خیال بد کند

علت اصلی افسوس به گذشته عدم استفاده از زمان حال است

ودر آخر: چشم ها را باید شست جوری دگر باید نگریست

[ پنجشنبه بیست و یکم آذر ۱۳۹۲ ] [ ] [ حسام ملکی ]

[ ]


[ یکشنبه دهم آذر ۱۳۹۲ ] [ ] [ حسام ملکی ]

[ ]

برمودا

مقدمه :دبیران زمین شناسی در حین تدریس از سوی دانش آموزان ،باواژه مثلث برمودا زیاد برخورد می کنند که این مسئله باعث گردید برای دانش افزایی بیشتر دبیران مربوطه و دانش آموزان عزیز بروشوری با همین موضوع طراحی گردد. مثلث برمودا محلی است وهم‌انگیز که در آن صدها هواپیما و کشتی در هوا و دریا ناپدید شده‌اند. بیش از هزار نفر در این منطقه وحشت گم شده‌اند، بدون اینکه حتی یک جسد یا قطعه پاره‌ای از یک هواپیما یا کشتی مفقود شده پیدا شده باشد.

موقعیت مثلث برمودا
مثلث برمودا واقعا یک مثلث نیست، بلکه شباهت بیشتری به یک بیضی (و شاید هم دایره‌ای بزرگ) دارد که در روی بخشی از اقیانوس اطلس در سواحل جنوب شرقی آمریکا واقع است. راس آن نزدیک برمودا و قسمت انحنای آن از سمت پایین فلوریدا گسترش یافته و از پورتوریکو گذشته ، به طرف جنوب و شرق منحرف شده و از میان دریای سارگاسو عبور کرده و دوباره به طرف برمودا برگشته است. طول جغرافیایی در قسمت غرب مثلث برمودا 80 درجه است، بر روی خطی که شمال حقیقی و شمال مغناطیسی بر یکدیگر منطبق می‌گردند. در این نقطه هیچ انحرافی در قطب نمامحاسبه نمی‌شود.
وینسنت گادیس که مثلث برمودا را نامگذاری کرده، آن را به صورت زیر توصیف می‌کند: « یک خط از فلوریدا تا برمودا ، دیگری از برمودا تا پورتویکو می‌گذرد و سومین خط از میان باهاما به فلوریدا بر می‌گردد. »
این محل فتنه‌انگیز و تقریبا باور نکردنی اسرار غیر قابل توصیف جهان را به خود اختصاص داده است. مثلث برمودا نامش را در نتیجه ناپدید شدن 6 هواپیمای نیروی دریایی همراه با تمام سرنشینان آنها در پنجم دسامبر 1945 کسب کرد. 5 فروند از این هواپیماها به دنبال اجرای ماموریتی عادی و آموزشی ، در منطقه مثلث ، پرواز می‌کردند که با ارسال پیامهایی عجیبی درخواست کمک کردند. هواپیمای ششم برای انجام عملیات نجات ، به هوا برخاست که هر شش هواپیما به طرز فوق‌العاده مشکوکی مفقود شدند. آخرین پیامهای مخابره شده آنها با برج مراقبت حاکی از وضعیت غیر عادی ، عدم رویت خشکی ، از کار افتادن قطب نماها یا چرخش سریع عقربه آنها و اطمینان نداشتن از موقعیتشان بود. این در حالی بود که شرایط جوی برای پرواز مساعد بود و خلبانان و دیگر سرنشینان افرادی با تجربه و ورزیده بودند. با وجود مدتها جستجو هیچ اثری از قطعه شکسته ، لکه روغن ، آثاری از اجسام شناور ، خدمه یا تجمع مشکوکی از کوسه‌ها دیده نشد. هیچ حادثه‌ای چه قبل و چه بعد از آن ، تا این حد حیرت‌آورتر از ناپدید شدن دسته جمعی هواپیماهای مذکور نبوده است. در حوادثی مشابه در این منطقه ‌قایقها و کشتیهایی مفقود شده‌اند (قربانيان مثلث برمودا)، در برخی موارد هم فقط خدمه و سرنشینان ناپدید گشته‌اند.
منطقه وحشت
همه روزه هواپیماهای متعددی بر فراز مثلث برمودا پرواز می‌کنند. کشتیهای بزرگ و کوچک در آبهای آن در حال ترددند و افراد زیادی برای بازدید ، به این منطقه مسافرت می‌کنند، بدون آنکه اتفاقی بیفتد. از طرف دیگر ، در دریاها و اقیانوسها در سراسر دنیا ، کشتیها و هواپیماهای زیادی مفقود شده و می‌شوند. پس چرا فقط مثلث برمودا از بقیه مناطق تفکیک شده است. علت این است که اولا هیچ امیدی برای یافتن حتی اثر و نشانه‌ای وجود ندارد. ثانیا در هیچ منطقه دیگر چنین ناپدید شدنهای بی دلیل ، بیشمار و نامعلوم روی نداده و به این خوبی ثبت نشده است.
در بیشتر اتفاقات مثلث برمودا ، اکثر هواپیماها در حالی ناپدید شده‌اند که تماس رادیویی خود را با ایستگاههای مبدا و مقصدشان تا آخرین لحظه حفظ کرده‌اند و یا برخی دیگر در لحظات آخر پیامهای غیر عادی مخابره کرده‌اند که حاکی از عدم کنترل آنان بر روی دستگاه و ابزارها بوده است .
علل فرضی طبیعی
توضیحات و علل فرضی مختلفی درباره حوادث مثلث برمودا ارائه شده است که معمول‌ترین فرضیات بر اساس مرگ غیر طبیعی (زیرا هیچ جسدی تا کنون بدست نیامده است.) بنا شده است. این توضیحات عبارتند از:
جزر و مد ناگهانی دریا در نتیجه زلزله در اعماق دریا ، وزش بادهای مخرب و اختلالات جوی ،گويهاي آتشقشان که موجب انفجار هواپیماها می‌شود، گرفتار آمدن در جاذبه یک گرداب یا گردباد که باعث سقوط و انهدام هواپیماها یا انحراف مسیر کشتیها و مفقود شدن آنها در آب می‌شود، تحت تاثیر نیرویی مغناطیسی قرار گرفتن و اختلالات امواج الکترومغناطیسی، ولی این دلایل توجیه قابل قبولی برای ناپدید شدن هواپیماها و کشتیهای متعدد در یک منطقه نیست.
علل فرضی غیر طبیعی
دستگیری و ربوده شدن به وسیله زیردریایی یا بشقاب پرنده هايي متعلق به کراتی دیگر که برای تحقیق درباره حیات و زندگی باستان و حال ما انسانها به كرهءزمين آمده‌اند، می‌تواند علتی غیر طبیعی برای توجیه وقایع باشد. یکی از عجیب‌ترین پیشنهادات در این مورد بوسیله ادگار کایس ، پیشگو و روانکاو و حکیم در دهه پنجم قرن بیست ، ارائه شده است. به عقیده وی قرنها قبل از کشف اشعه ليزر، بومیان سواحل اقیانوس اطلس از کریستال به عنوان یک منبع انرژی و قدرت استفاده می‌کردند. به نظر کاین نوعی نیروی شیطانی القا شده از سوی آنها ، در عمق یک مایلی در قسمت غرب اندروس غرق شده که هنوز در برخی مواقع باعث از کار انداختن ابزار و وسایل الکتریکی کشتیها ، هواپیماها و در نهایت نابودی آنها می‌گردد.
ام. ک. جساپ که یک فضانورد ، منجم و متخصص کره ماه است، در کتابش به نام « در مورد بشقاب پرنده‌ها » ابراز می‌دارد که ناپدید شدن کشتیهای مشهور در مثلث برمودا ، به وسیله اجسام پرنده صورت گرفته است. وی مفقود شدن خدمه آنها را نیز به اجسام مزبور ربط می‌دهد. به عقیده جساپ یوفوها هر چه هستند، حوزه مغناطیسی موقتی ایجاد می‌کنند که دارای طرحی یونیزه شده است و می‌تواند باعث متلاشی شدن یا ناپدید شدن هواپیماها و کشتیها گردد. او روی این سوال کار می‌کرد که چگونه نيروي مغناطيسي کنترل شده و می‌تواند باعث نامرئی شدن گردد. نظریه میدان واحد انیشتین او را مجذوب کرده بود. جساپ هر دو اینها را کلیدی می‌دانست برای ظهور و محو شدن ناگهانی بشقاب پرنده‌ها و ناپدید شدن کشتیها و هواپیماها. ولی مرگ امکان ادامه فعالیت و نتیجه گیری را از جساپ گرفت و تحقیقاتش نیمه تمام ماند.
به نظر می‌رسد که این منطقه طی زمانهای متمادی گذشته نیز در افسانه‌ها به منزله مکانی ترسناک وجود داشته و حتی خیلی قبل از تاریخ کشف آن و بعد از آن تاریخ تا صدها سال با عناوین «دریایی از مقبره‌ها» ، «مثلث شیطان» ، «مثلث مرگ» ، «دریای بدبختی» ، «گورستان آتلانتیک» نامیده می‌شده است.
شومی و بدشگونی مثلث برمودا حتی در عصر فضانیز باعث تعجب انسانهایی چون کریستف کلمب و فضانوردان آپولو 13 که یکی کاشف در زمین و دیگری در فضاست، شده است.
واژه نامه :یوفوبه معنی بشقاب پرنده
منبع:
parsbook.org

;}

[ چهارشنبه یکم آبان ۱۳۹۲ ] [ ] [ حسام ملکی ]

[ ]


1- درياچه هاي كوهستاني ايران عبارتند از : سبلان، گهر،‌ ولشتو

- درياچه هاي زريوار در مريوان،‌ گهر در لرستان، نيريز در فارس و پريشان در فارس واقعند.

2- منشاء تشكيل جزيره خارك وجود صخره هاي مرجاني مي باشد.

3- منشاء تشكيل جزيره هرمز وجود گنبدهاي نمكي است.
4- طول سواحل درياي خزر حدوداً 680 كيلومتر است.

5- طول سواحل خليج فارس و درياي عمان حدوداً 2000+ كيلومتر است. (كه جمعاً با طول سواحل درياي خزر حدود 2810 كيلومتر مي شود.
6- غار قوري قلعه در حدفاصل كرمانشاه به پاوه قرار داشته و طويل ترين غار ايران است.
7- غار پرو PARRO در كرمانشاه از عميق ترين غارهای ايران و جهان است،‌ به عمق 720 متر و با 26 چاه موسوم به اورست


ادامه مطلب

[ چهارشنبه سی ام مرداد ۱۳۹۲ ] [ ] [ حسام ملکی ]

[ ]

کهن‌ترين سنگ‌نگاره‌هاي ايران در کردستان (در مسیر سیروان ،روستای دله مرز )

 سنگ نگاره‌ها مجمو عه فراواني از فنجان‌نماها هستند که در مسير رودخانه‌ها و چشمه‌هاي قديمي ونزديک قله کوه‌ها و در دهنه غارها و پناهگاه‌هاي صخره‌اي به قطر تقريبي 3 الي 35 سانتيمتر کنده‌کاري شده اند به ويژه در کوه‌هاي شاهو در روستای دله مرز.از اين هنر صخره اي در فرهنگ عاميانه در ايران به نام جاي سم حيوان و يا هاوان سنگي  و یا در اصطلاح محلی (ده نگه )نام مي‌برند که کمتر به آن توجه شده است.

موضوع فنجان‌نماها بسيار پيچيده تر از آن است که به نظر مي رسد و خصوصيت ويژه اي در هنر صخره‌ايي از دوران پالئوليتيک تا قرن بيستم است و به عنوان خلاقيت ذهن و دست انسان در طول هزاره‌ها در مناطق مختلف جهان به شکل دايره‌اي گود تجلي کرده است. .فنجان‌نماهاي بزرگ و تک (ده نگه )براي آرد کردن غلات و موارد ديگر استفاده شده است . اما فنجان‌نماهاي کوچک به عنوان يک سمبل روحي در مراسم هاي آئيني بسيار کهن مورد توجه بوده است.

کهن‌ترين هنر صخر ه‌اي شناخته شده در جهان تاکنون در کشور هند و مربوط به نشانه‌هاي فنجاني است که در صخره يک غار سنگ ريگي کنده کاري شده اند. تا کنون کنفرانس‌هاي بين المللي زيادي در مورد هنر صخره اي برگزار شده است اما اولين کنفرانس بين المللي مربوط به فنجان نما ها در سال 2007 در کشور بوليوي انجام گرفت زيرا موضوع آن مبحث جديدي است که در هنر صخره‌اي جهان مطرح شده است و تا کنون هنر صخره‌اي فنجان نماها در ايران مورد توجه و بررسي قرار نگرفته است.

طي تحقيقات سال‌جاري درمناطق مختلف استان کردستان از جمله اورامانات- منطقه سارال- سقز- قروه و منطقه کرفتو و بيجار درارتفاعات مختلف از سطح دريا مجمو‌عه فراواني از فنجان‌نماها شناسايي شدند که در آنها کهن‌ترين سنگ‌نگاره هاي شناخته شده در ايران که تا کنون گزارش شده‌اند وجود دارد. به ويژه فنجان‌نما هاي مسير رودخانه سيروان و غارها و پناهگاه‌هاي صخره اي در اورامانات.(روستای دله مرز)

فنجان‌نماهاي روستای دله مرز(شاهو) بر روي تخته سنگي به ارتفاع 3 متر و طول 4 متر در فاصله 100 متري رودخانه سيروان قرار دارد که حدود 70 فنجان نما با قطر 3 الي 10 سا نتيمتر و اکثرا" بر نوک تخته سنگ از دامنه غربي تا شرقي آن کنده‌کاري شده‌اند. بعضي از اين فنجان‌نماها به صورت جفت 2 عدد، 4 عدد ،6 عدد و يا به صورت خوشه‌اي کنده کاري شده اند.

متاسفانه تعدادي از آنها توسط افراد ناآگاه خراش داده شده و تازه شده اند. پناهگاه هاي آهکي (اصل گه)در شرق روستای دله مرز در ارتفاع 1500 متر از سطح دريا رو به شرق و در فاصله 400متري رودخانه سيروان يکي از زيستگاه‌هاي کهن ايران است که تنها بقاياي بجا مانده از پيش از تاريخ در سطح آن وجود 8 فنجان نما در ابعاد 5 الي 18 سانت در دهنه يکي از پناهگاه‌هاي آن است که به شکلي زيبا در کف کنده کاري شده است. فنجان‌نماهاي ديواره صخره اي آهکي ( زردو مارا) که شامل 4فنجان نما است که 3 فنجان نما با قطر و عمق 7 سانتيمتر و يکي درابعاد 10 سانتيمتر در کنار هم کنده‌کاري شده‌اند. فنجان‌نماهاي پناهگاه صخره‌اي ( هانه ومري) و2 فنجان نماي غار شميران و غارتاش (بن تاش) از ديگر فنجان‌نماها است.

 گزارش اوليه این فنجان نماها(ده نگ ها) در ماه مي 2004 در مجله تخصصي بين المللي تحقيق هنر صخره اي استراليا ROCK ART RESEARCH به چاپ رسيد. در تابستان 1386 نقوش صخره اي کردستان توسط دکتر مجيد خان متخصص بين المللي هنر صخره‌اي و جمال لحافيان مورد بررسي و مطالعه قرار گرفت که نتيجه آن در آينده نزديک به صورت کتاب به زبان‌هاي انگليسي و فارسي در اختيار علاقمندان قرار مي‌گيرد.                                                
بر اساس تحقيقات  جمال لحافيان، پژوهشگر آزاد هنر صخره‌اي و عضو سازمان هنر صخره اي استراليا AURA در مناطق مختلف كردستان،کهن‌ترين سنگ نگاره‌هاي ايران درحوال روستای دله مرز شناسايي شده اند.                                                   


http://s4.picofile.com/file/7849370856/2013_07_17_023623.gif

http://s4.picofile.com/file/7849371284/2013_07_17_023656.gif 


http://s3.picofile.com/file/7849371826/2013_07_17_023721.gif

http://s4.picofile.com/file/7849372254/2013_07_17_023748.gif


[ چهارشنبه بیست و ششم تیر ۱۳۹۲ ] [ ] [ حسام ملکی ]

[ ]

درياچه اروميه قرباني ندانم کاري ها
آنها که در سالهاي گذشته، يعني پيش از کم آبي و بحراني شدن آن به اروميه سفر کرده اند و درياچه اروميه را در آن زمان از نزديک ديده اند از زيبايي هاي دلنشين و مناظر چشم نواز آن سخن ها دارند اين درياچه در گذشته نه چندان دور يکي از مناطق زيبا و جذاب گردشگران ايراين و خارجي بوده است آن را مرواريد ايران، مي ناميدند و در تمام فصل ها پيوسته ميهماندار هزاران گردشگر و توريست از شهرهاي مختلف ايران و مناطق مختلف جهان بود.
در سالهاي گذشته يعني هفت هشت سال پيش، درياچه اروميه برحسب بارش نزولات جوي و تبخير آب بين 5000 تا 6 هزار کيلومتر مربع وسعت داشت. بزرگترين و شورترين دریاچه ايران و دومين درياچه فوق اشباع نمک جهان بود.
عمر درياچه اروميه را براساس شرايط و ويژگي هاي موجود 30 تا 40 هزار سال رقم مي زنند ولي اين عقيده هم وجود دارد که با پشتوانه پادگانه هاي درياچه اي عمرش 300 تا 500 هزار سال است.

این هم از تصاویر ماهواره ایی ارومیه در یاچه به عنوان شاهد در دور مطالعاتی 1976تا 2010

لطفاًبا تامل هرچه بیشتر به این تصاویر بنگرید


هشدار به ساحل نشینان اطراف دریاچه زریوار (زریبار )

هر طلوعی غروبی به دنبال دارد وهر تولدی روزی به مرگ ختم می شود با تدبیر بهتر می توان عمر این دریاچه را  بیشتر نمود تابرای نسل های آینده در تمام فصل ها پيوسته ميهماندار هزاران گردشگر و توريست از شهرهاي مختلف باشد.

[ چهارشنبه هشتم خرداد ۱۳۹۲ ] [ ] [ حسام ملکی ]

[ ]

استادى از شاگردانش پرسید:
چرا ما وقتى عصبانى هستیم داد می‌زنیم؟
چرا مردم هنگامى که خشمگین هستند صدایشان را بلند می‌کنند و سر هم داد می‌کشند؟
شاگردان فکرى کردند و یکى از آن‌ها گفت:
چون در آن لحظه، آرامش و خونسردیمان را از دست می‌دهیم
استاد پرسید: این که آرامشمان را از دست می‌دهیم درست است امّا چرا با وجودى که طرف مقابل کنارمان قرار دارد داد می‌زنیم؟
آیا نمی‌توان با صداى ملایم صحبت کرد؟ چرا هنگامى که خشمگین هستیم داد می‌زنیم؟
شاگردان هر کدام جواب‌هایى دادند امّا پاسخ‌هاى هیچکدام استاد را راضى نکرد.
سرانجام او چنین توضیح داد: هنگامى که دو نفر از دست یکدیگر عصبانى هستند، قلب‌هایشان از یکدیگر فاصله می‌گیرد.
آن‌ها براى این که فاصله را جبران کنند مجبورند که داد بزنند.
هر چه میزان عصبانیت و خشم بیشتر باشد، این فاصله بیشتر است و آن‌ها باید صدایشان را بلندتر کنند. سپس استاد پرسید: هنگامى که دو نفر عاشق همدیگر باشند چه اتفاقى می‌افتد؟ آن‌ها سر هم داد نمی‌زنند بلکه خیلى به آرامى با هم صحبت می‌کنند. چرا؟ چون قلب‌هایشان خیلى به هم نزدیک است. فاصله قلب‌هاشان بسیار کم است. استاد ادامه داد: هنگامى که عشقشان به یکدیگر بیشتر شد، چه اتفاقى می‌افتد؟ آن‌ها حتى حرف معمولى هم با هم نمی‌زنند و فقط در گوش هم نجوا می‌کنند و عشقشان باز هم به یکدیگر بیشتر می‌شود.سرانجام، حتى از نجوا کردن هم بی‌نیاز می‌شوند و فقط به یکدیگر نگاه می‌کنند. این هنگامى است که دیگر هیچ فاصله‌اى بین قلب‌هاى آن‌ها باقى نمانده باشد...
اين همان عشق خدا به انسان و انسان به خداست 
خدا حرف نمی زند اما همیشه صدایش را در همه وجودت مي توانی حس کني
م:ناو 

[ پنجشنبه بیست و ششم اردیبهشت ۱۳۹۲ ] [ ] [ حسام ملکی ]

[ ]

در منطقه‌ای که ایران واقع شده، از 20 میلیون سال پیش صفحه عربستان به صفحه اوراسیا برخورد کرده و با فشار آوردن به آن باعث چین خوردن پوسته و پدید آمدن رشته‌کوه‌های البرز و زاگرس شده است.
چرا در ایران زلزله زیاد است؟
کشور ایران در مرز صفحات تکتونیکی اوراسیا و عربستان واقع شده و به‌خاطر حرکتِ رو به شمالِ صفحه عربستان تحت فشار قرار دارد. رشته‌کوه‌های البرز و زاگرس چین‌خوردگی‌های حاصل این حرکت روی پوسته زمین هستند. 
برخلاف دیگر سیارات خاکی منظومه شمسی، پوسته زمین یکپارچه نیست، بلکه از تکه‌های جداشده‌ای تشکیل شده که روی گوشته مذاب زمین حرکت می‌کنند. این صفحات در برخی نقاط از یکدیگر جدا می‌شوند (مانند جزایر هاوایی در اقیانوس آرام)، در برخی نقاط به هم کوبیده می‌شوند (مانند رشته‌کوه هیمالیا در آسیا) و در برخی نقاط دیگر یکی به زیر دیگری می‌رود (مانند خط ساحلی کالیفرنیا در آمریکای شمالی).این حرکت‌ها منجر به فعالیت‌های زمین‌شناختی مانند زمین‌لرزه و آتشفشان در مرزهای صفحات می‌شود. 
در منطقه‌ای که ایران واقع شده، از 20 میلیون سال پیش صفحه عربستان به صفحه اوراسیا برخورد کرده و با فشار آوردن به آن باعث چین خوردن پوسته و پدید آمدن رشته‌کوه‌های البرز و زاگرس شده است. البته این حرکت در مقایسه با دیگر فعالیت‌های تکتونیکی خیلی هم شدید نیست. 
شدیدترین حرکت از این نوع مربوط به حرکت صفحه هند به سمت بالا و برخورد با صفحه اوراسیاست که از 50 میلیون سال پیش آغاز شده و باعث پدید آمدن رشته‌کوه هیمالیا و رشد مرتفع‌ترین قله‌های روی زمین شده است. 
در تصویر زیر شما می‌توانید شباهت و تفاوت ساختار زمین‌شناختی کشورمان را با دیگر کشورهای همسایه ملاحظه کنید. 
(برای مشاهده عکس در ابعاد بزرگ، اینجا را کلیک کنید)
ایران و ترکیه که در مرزهای برخورد صفحات اوراسیا و عربستان قرار دارند، زمین‌لرزه‌های بزرگی را تجربه می‌کنند؛ درحالی‌که کشورهایی که دور از این مرز واقعند، چنین چیزی را تجربه نمی‌کنند.


م:میگنا 

[ یکشنبه هشتم اردیبهشت ۱۳۹۲ ] [ ] [ حسام ملکی ]

[ ]

اگربخواهیم می شود (رعایت قانون آسانتر است یا قانون شکنی؟)

هر یك از ما هنگامیكه از خانه خارج می شویم تا زمانی كه باز می گردیم با مشكلات متعددی برخورد می كنیم مشكلاتی كه روح و روان ما را آزار میدهند، مشكلاتی كه آفریننده آن ها خود ما هستیم و تنها به دلیل اعتقاد نداشتن به رعایت حریم یكدیگر آن را به زندگی خود تحمیل می كنیم.

شاید بهتر باشد در ابتدا بحث را وارد حوزه های انتزاعی نكنیم و از حوزه های ملموس تر مسئله حقوق شهروندی را مطرح كنیم.

پیاده رو حریم عابران پیاده است و شما از شلوغی و سرعت بالای خودروها به پیاده رو پناه آورده اید اما در هنگام عبور از پیاده رو به صورت مرتب به دلیل برخورد با وسایل و لوازم مغازه داران، بساط دست فروشان، خودروهایی كه پیاده رو را مكان فروش میوه كرده اند، خودروهایی كه در پیاده رو پارك شده اند و یا مصالح ساختمانی كه برای ساخت برج و آپارتمان كنار خیابان تلنبار شده و پیاده رو را به تصرف خود در آورده اند مجبور به ورود به حوزه خیابان می شوید و سرانجام به دلیل خسته شدن از برخورد به موانع زیاد ترجیح می دهید كه در همان خیابان خطرناك به سمت مقصد حركت كنید.(آیا رعایت قانون آن قدر مشکل است که ما رو به قانون شکنی می آوریم ؟ مغازه داران عزیز به جای اینکه پیادروها را محل نمایش اجناس خود می کنند و سد معبر برای عابرین ایجاد می کنند آیا این بهتر نیست ؟که اجناس در حریم مغازه چیده شود و و نظمی هم به فضای داخل شهر داده  شود .


آیا با ایجاد طرح کارت پارک و چندها پارکینک در سطح شهر باز بهانه ایی برای پارک در حریم پیاده روها باقی می ماند ؟آیا مغازه داران عزیزی که بساط مغازه خود را در پیاده روها پهن می کنند علاوه بر آن بر فضای خیابان روبروی مغازه خود برای پارک ماشینشان نیز حقی دارند ؟

میوه فروش های که با ماشین خود راه عبور را در میدان ورودی شهر (میدان جهاد)بر روی شهروندان می بندند آیا می دانید که چشم انداز  زشتی را برای شهر خلق می کند ؟

 تلنبار مصالح ساختمانی در کوچه ها و حتی خیابانها برای مدت زمان طولانی باز یکی دیگر از مشکلات درون شهری است

البته اگر پیاده روی باقی مانده باشد اگر شانس بیاورید و با موتورسوارانی كه پیاده روها را با پیست اشتباه می گیرند و از اینكه عابران پیاده مزاحم تفریح آنها می شوند گله مندند تصادف نكنید و فرصت رسیدن به جاده را به دست آورید.

بعد از یك هفته كار و رفت و آمد ها و استرس های مختلف می خواهید آخر هفته را مقداری استراحت كنید اما هنوز آفتاب نزده صدای بلند گوی خودرویی كه اجناس مختلف از شیر مرغ تا جان آدمیزاد را بار زده شما را از خواب بیدار می كند كاری از دست شما بر نمی آید و تنها عصبانیت و یا سردرد ناشی از برخواستن ناگهانی از خواب برای شما می ماند.(راهکار چیست؟)آیا ایجاد و تعیین سه ،چهار مکان به صورت میادین فروش میوه و تره بار در چهار نقطه از شهر این مشکل را حل نمی کند؟

شاید هم تصمیم گرفته اید از گرمای هوا به خنكای بوستانها کنار دریاچه و یا پارک ساحلی دریاچه زریوار و یا طبیعت بکر هورامان پناه ببرید شامتان را بر می دارید و راه می افتید در همان ابتدا رانندگانی با بی احتیاطی خلقتان را تنگ می كنند هنگامیكه به مقصد رسیدید می خواهید نفسی بكشید و از زیبایی طبیعت بهره ای ببرید اما صدای بلند آهنگ خودروها و بوق های مكرر آنها باز هم موجب ناراحتی شما می شود.

موارد ذكر شده تنها نمونه های كوچكی از برخی موارد نقض حقوق شهروندی ماست مواردی كه هرچند كوچكند اما تكرار هر روزه آنها روح و روان ما را جریحه دار می كند، در بسیاری از مواقع حتی راه مقابله با اینگونه موارد را هم نمی دانیم و بهتر است واضح تر بگویم شیوه مقابله با ساده ترین امور از جمله مقابله با تعرض به حریم قانونیمان در پیاده رو و خیابان را فرا نگرفته ایم و همین جاست كه یا علی رغم میلمان بی تفاوت از كنار آنچه آزارمان می دهد می گذریم و یا دعوای بی موردی را آغاز می كنیم دعوایی كه حتی ممكن است در آن اتفاقات جبران ناپذیر رخ دهد.

در پاسخ به این پرسش كه چگونه می توان این مشكلات را برطرف كرد؟ چگونه می توان این مسئله را حل كرد دشوار است اما آیا باید همچنان منتظر بمانیم كه با اقدامات مختلف از اقدامات ارشادی گرفته تا اقدامات قهری و جریمه و تنبیه ما را وادار به رعایت حریم یكدیگر نماید یا اینكه باید خودمان دست به كار شده و اخلاق های ناپسندمان كه شایسته تمدنی كه همواره از آن دم می زنیم و به آن مباهات می كنیم، نیست را اصلاح نماییم.

 شاید پله اول در بهبود این وضعیت كنار گذاشتن فرهنگ انتظار از دیگران است متاسفانه بسیاری از مردم در كشور ما رعایت حقوق شهروندی را وظیفه دیگران می دانند و بدون رعایت كردن اصول ابتدایی احترام به دیگران، انتظار دارند هیچ كس به حریمشان تجاوز نكند، به دلیل یك تصادف كوچك راه را بند می آورند و معطل كردن چند ساعته صدها نفر برایشان مهم نیست اما همیشه منتظرند دیگران قوانین را رعایت كرده و با دیدن كوچكترین بی قانونی از سوی افراد دیگر بشدت شاكی شده و حتی درگیریهای لفظی و فیزیكی ایجاد می كنند.

پس بیاید قدمی بر داریم تا آرمان شهری بسازیم شهرمان را الگوی برای شهر های دیگر کنیم به امید آن روز که هر یک از ما شهروند مسئولیت پذیری باشیم و شهری زیبا خلق کنیم .

[ پنجشنبه هفدهم اسفند ۱۳۹۱ ] [ ] [ حسام ملکی ]

[ ]


اگربخواهیم دنیا را به کام خود و دیگران تلخ نکنیم بهتر است به جای شاکی بودن و غر زدن به همه چیز ،همه کس، به زمین ،زمان و...به آنچه که داریم شاکر باشیم .مبادا این نیز از دست برود !!!!!

این مطالب را به بهانه گپ خودمانی که بایکی از دوستانم داشتم،نوشتم امید است مورد توجه واقع شود. اوکه از همه چیز و همه کس شاکی است هیچگاه به داشته های خود فکر نکرده است ،یعنی همیشه نیمه خالی لیوان را می بیند،فکر کنم انسان با داشته های اندک خود می تواند زندگی را به کام خود شیرین کند.چراکه تصور من این است که:به عنوان مثال کسی که یک دوچرخه دارد و از آن به خوبی استفاده نمی کند و لذت نمی برد اگر ماشین آنچنانی هم داشته باشد باز و...

و از طرف دیگر هم نباید انسان باتغییر شرایط زندگیش از زمین و زمان شاکی شود  و با یافتن موقعیت بهتر گذشته اش را کامل فراموش کند ،چرا که گهی زین به پشت است و گهی پشت به زین! به هر حال ما انسانیم همان کسی که ما را تا عرش می رساند می تواند بر فرش هم بنشاد.پس باید مواظب بود! 

 گویند که دختری بود نابینا که از خودش بخاطر کور بودنش تنفر داشت. او از همه کس و همه چیز  بجز دوست پسر بامحبتششاکی و متنفر بود. آن پسر در همه حال کنارش بود. آن دختر می گفت اگر فقط می توانست دنیا را ببیند، با دوست پسرش ازدواج خواهد کرد.

روزی کسی دو چشم به دختر اهدا کرد و او توانست همه چیز از جمله دوست پسرش را ببیند. پسر از او پرسید، "حالا که می توانی دنیا را ببینی، با من ازدواج می کنی؟"

دختر وقتی دید دوست پسرش هم کور بوده شوکه شد و از ازدواج با او سرباز زد. پسر با اندوه زیاد او را ترک کرد و چندی بعد در نامه ای برایش نوشت:

حالا که با من ازدواج نمی کنی "فقط از چشمانم خوب مراقبت کن عزیزم."

پیام این داستان این است که چگونه وقتی شرایط انسان تغییر میکند، فکرش هم دگرگون می شود؟البته می توان گفت تنها اندک افرادی هستند که گذشته شان را فراموش نمی کنند و در همه حال حتی در سخت ترین موقعیت ها باز شاکر هستند که به تفسیر می توان گفت ایمان قوی دارند .

 کل لحظه های زندگی حکمتی دارند و باید شاکر بود و همه لحظات را به یک موهبت و نعمت قلمداد نمودمثلاً
 هرگاه  می خواهیم کلمه ای ناخوشایند به زبان آوریم، به کسانی فکر کنیم  که حتی قادر به تکلم هم نیستند.
قبل از اینکه از مزه غذا شکایت کنیم، به کسی فکر کنید که اصلاً چیزی برای خوردن ندارد.
قبل از آنکه از فرزندانمان شکایت کنیم، به کسی فکر کنیم که آرزوی بچه دار شدن دارد و سالهاست که آرزویش این است که در اول مهر مانند سایر افراد برای بچه اش لوازم والتحریر بخرد یا اینکه در جلو درب مهد کودک ساعت ها منتظر بیرون آمدن بچه اش باشد!!!

قبل از آنکه شکایت کنیم از اینکه چرا کسی خانه امان را تمیز نکرده یا جارو نزده، به آدمهایی فکر کنیم که مجبورند شب را در خیابانها بخوابد.
پیش از نالیدن از مسافتی که مجبوریم رانندگی کنیم، به کسی فکر کنید که مجبور است همان مسیر را پیاده طی کند.پیش از آنکه از شغلمان خسته شویم و از آن شکایت کنیم، به افراد بیکار و ناتوان و کسانی که در آرزوی داشتن شغل ما هستند فکر کنیم.یا به کسانی که هرروز به میدان شهر می روند و بدونه اینکه کاری برای آنها پیدا شود با دست خالی به خانه بر می گردند .
اما قبل از اینکه به فکرِ گرفتن انگشت اتهام به سوی کسی یا محکوم کردن او بیفتیم، بیاد بیاوریم که هیچ کدام از ما معصوم نیستیم و همه به یک خالق جواب پس می دهیم.

هر چند زندگی اندکی سخت است !! اما زمانی که افکار ناامید کننده به سوی ما هجوم می آورند به زندگی لبخندی بزنیم و خدا را بخاطر زنده بودنمان شکر کنیم.

چراکه هستند افرادی که در این کره خاکی ،به ظاهر زندگی می کنند ،اما به خاطر نداشتن ها!روزی صد بار می میرند و زنده می شوند.

به هر حال زندگی جریان دارد و یک نعمت بزرگ است،اگر قدر آن را بدانیم و شاکی نباشیم . 

[ دوشنبه چهاردهم اسفند ۱۳۹۱ ] [ ] [ حسام ملکی ]

[ ]


انسان هاي بزرگ در باره عقاید سخن مي گويند؛

انسان هاي متوسط درباره وقایع سخن مي گويند؛
انسان هاي كوچك پشت سر ديگران سخن مي گويند؛

انسان هاي بزرگ درد ديگران را دارند؛
انسان هاي متوسط درد خودشان را دارند؛
انسان هاي كوچك بي دردند؛

انسان هاي بزرگ عظمت ديگران را مي بينند؛
انسان هاي متوسط به دنبال عظمت خود هستند؛
انسان هاي كوچك عظمت خود را در تحقير ديگران مي بينند؛

انسان هاي بزرگ به دنبال كسب حكمت هستند؛
انسان هاي متوسط به دنبال كسب دانش هستند؛
انسان هاي كوچك به دنبال كسب سواد هستند؛

انسان هاي بزرگ به دنبال طرح پرسش هاي بي پاسخ هستند؛
انسان هاي متوسط پرسش هایي مي پرسند كه پاسخ دارد؛
انسان هاي كوچك مي پندارند پاسخ همه پرسش ها را مي دانند؛

انسان هاي بزرگ به دنبال خلق مسئله هستند؛
انسان هاي متوسط به دنبال حل مسئله هستند؛
انسان هاي كوچك مسئله ندارند؛

انسان هاي بزرگ سكوت را براي سخن گفتن برمي گزينند؛
انسان هاي متوسط گاه سكوت را بر سخن گفتن ترجيح مي دهند؛
انسان هاي كوچك با سخن گفتن بسيار، فرصت سكوت را از خود مي گيرند

[ شنبه دوازدهم اسفند ۱۳۹۱ ] [ ] [ حسام ملکی ]

[ ]


1) انتخاب الگو:
زنبور عسل حشرات مفید و ارزشمند و پاکیزه‌ای هستند. در تمام طول عمرشان الگویشان گل است. فقط دنبال گل هستند تا از شکوفه‌ تلخ گل، گرده و شهد تهیه کنند. گرده گل را برای غذای نوزادان و شهد گل را برای شفای مردم درست می‌کنند. اگر ما برای به دست آوردن غذای روح و جسم خود الگوی خوب داشته باشیم بسیاری از مشکلات ما حل می‌شود .

 

 
ادامه....


ادامه مطلب

[ جمعه ششم بهمن ۱۳۹۱ ] [ ] [ حسام ملکی ]

[ ]

آموخته ام خدا عشق است و عشق تنها خداست 

آموخته ام که وقتی ناامید می شوم خدا با تمام عظمتش  عاشقانه انتظار می کشد 

 دوباره به رحمتش امیدوار شوم ،

آموخته ام اگر تااکنون به آنچه که خواستم نرسیدم 

خدا بهترش رادر نظر گرفته و...

آموختم که زندگی سخت است ولی من از او سخت ترم 

از جنگ بدم می آید !

اما با زندگی می جنگم تا...

فکر این را هم کرده ام چگونه بمیرم 

گرسنه و آزاد یا سیر و اسیر !


ح.ملکی


[ شنبه شانزدهم دی ۱۳۹۱ ] [ ] [ حسام ملکی ]

[ ]


همواره انسان یک نمونه شگفت انگیز برای شناخت به شمار می رود و موارد بی شماری در مورد انسان ناگفته باقی مانده است. در این مقاله به ده واقعیت جذاب درباره ی مغز انسان خواهیم پرداخت، تا شاید دید بهتری نسبت به مهمترین عضو بدن خود داشته باشید.
واقعیت اول: بیشتر وزن مغز را آب تشکیل می دهد و بخش جامد عمدتا از جنس چربی است
بیشتر مردم تصور می کنند که مغز به طور کامل جامد است، اما این افراد اشتباه می کنند. 75 درصد مغز را آب تشکیل می دهد. بخش جامد مغز نیز از جنس چربی است و تقریبا 10 تا 12 درصد مغز را تشکیل می دهد. بقیه مغز از جنس پروتئین، هیدروکربن و نمک است.
واقعیت دوم: 160,000 کیلومتر رگ خونی در مغز وجود دارد!
این به این معنی است که اگر تمام رگهای خونی مغز را در امتداد یکدیگر قرار دهیم، شما می توانید آن را 4 بار دور کره زمین بپیچانید! یا اینکه کره ماه را با رگ های مغز دو نفر به زمین متصل کنید.
واقعیت سوم: مغز شما بین 10 تا 23 وات برق تولید می کند!
این قدرت برای روشنایی دو لامپ کم مصرف کافیست. بخش عمده ای از این قدرت تولید شده به منظور ارتباط عصبی مغز با دیگر اعضا استفاده می شود.
واقعیت چهارم: استفاده از غذای سالم، هوش را افزایش می دهد!
طبق تحقیقاتی که در یک موسسه در نیویورک انجام شده، اگر شما در وعده ناهار غذایی بخورید که هیچگونه مواد نگهدارنده و یا طعم دهنده مصنوعی نداشته باشد، 14 درصد در تست IQ امتیاز بهتری کسب خواهید کرد. این کشف بسیار چشمگیر است و نشان می دهد که عملکرد مغز به شدت به نوع تغذیه وابسته است.
واقعیت پنجم: هرفکری که می کنید یک اتصال عصبی جدید در مغزتان ایجاد می کند
مغز از آن چیزی که تصور می کنید انعطاف پذیر تر است و به مرور زمان تغییر می کند. اگر در همین لحظه به موضوع جدیدی فکر کردید، مطمئن باشید در مغز شما به همان میزان اتصال عصبی جدید ایجاد شده است.
واقعیت ششم: یک فرد معمولی روزانه 70 هزار فکر انجام می دهد!
شما همیشه در حال فکر کردن هستید. با تغییر این تفکرات، شما می توانید به طور کل سیم کشی عصبی مغزتان را تغییر دهید.
واقعیت هفتم: خندیدن فرایند پیچیده ای است و از 5 بخش مغز استفاده می کند!
خندیدن موضوع خنده داری نیست، این فرایند بخش های زیادی از مغز را درگیر می کند. خندیدن برای فعالسازی مغز بسیار موثر است و مواد شیمیاییتقویت کننده ای در بدن شما در هنگام خندیدن رها می شود. تحقیقات نشان می دهد که خندیدن برای چند دقیقه در هر روز موجب بهبود وضعیت روحی، افزایش احساس خوشبختی و افزایش عملکرد مغز در خلاقیت می شود.
واقعیت هشتم: تردستی موجب تغییرات سریع در مغز می گردد!
تردستی و یادگیری کارهای پیچیده جدید تاثیر بسیار مثبتی بر روی مغز انسان دارد. تردستی و حرکات پیچیده موجب رشد بخش خاصی از مغز می شود، بنابراین اتصالات عصبی در مغز افزایش چشمگیر می شود. همچنین کارها و مسائل پیچیده می تواند موجب رشد چشمگیر مغز گردد.
واقعیت نهم: مغز توانایی احساس درد را در هیچ صورتی ندارد!
مغز قادر به حس کردن درد در خود نیست و تنها می تواند درد بخشهای دیگر بدن را دریافت کند. در واقع هیچ دریافت کننده دردی در مغز وجود ندارد.
واقعیت دهم: ارتفاع مغز انسان 9.3 سانتی متر است!
مغز از آن چیزی که مردم تصور می کنند کوچکتر است. اندازه مغز 16 در 14 در 9.3 سانتی متر و وزن آن 1.3 کیلوگرم است. در همین 1.3 کیلوگرم 200 میلیون سلول عصبی (نرون) وجود دارد.
ارسال از طرف  دوست خوبم جناب آقای دکتر حمید میر حسینی با تشکر فراوان از ایشان

[ شنبه هجدهم آذر ۱۳۹۱ ] [ ] [ حسام ملکی ]

[ ]

مجله اینترنتی دانستنی ها ، عکس عاشقانه جدید ، اس ام اس های عاشقانه